MMR se odvolalo proti pokutě za porušení zákona o veřejných zakázkách

24. 7. 2015

Antimonopolní úřad udělil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu ve výši 550 tisíc korun za porušení zákona při zadávání zakázky na vývoj Národního elektronického nástroje. Pochybení spočívalo v úpravě časového plnění smlouvy na základě potřeb uchazeče pomocí dodatků. Pokuta zatím není pravomocná.

Po podaném rozkladu bude následovat druhostupňové řízení, které obvykle trvá několik měsíců. Případem se bude zabývat rozkladová komise předsedy ÚOHS Petra Rafaje. Národní elektronický nástroj má být určený ke komplexním strategickým nákupům nebo investicím s rozsáhlou metodickou a procesní podporou zadavatele (například stavbám dálnic, dodávkám technologických celků, komplexním službám či vysoce odborným službám, jako jsou informační kampaně, projektová činnost, právní či poradenské služby).

MMR zadalo zakázku za 150 milionů korun v roce 2012 společnosti Datasys s dobu plnění do konce prosince téhož roku. Následně však uzavřelo smluvní dodatky, jimiž dobu plnění prodloužilo až do konce března 2014. Zdůvodnilo je potřebou zapracovat do projektu legislativní změny zákona. Postup ministerstva tak podle ÚOHS mohl ovlivnit výběr nejvhodnějšího uchazeče.