Monitoring zaměstnanců odhalí špatně vybraného zaměstnance, který stojí ročně stamiliardy

11. 7. 2014

V dnešní uspěchané době je častým jevem, že organizace narychlo potřebuje obsadit funkci, a proto uspořádá výběrové řízení, případně si vybere nového zaměstnance z okruhu známých. Po krátké době se ukáže, že pracovník svou funkci nezvládá, a hledání nové pracovní síly musí začít nanovo.

Opakované hledání stojí zbytečné náklady navíc a organizace přichází o zisk. Nesprávní lidé na nesprávných místech stojí globální ekonomiku 150 miliard dolarů ročně, tedy asi 3 biliony korun, jak uvádí poradenská společnost PwC.

Zaměstnance, který není tím pravým na svém místě, můžete odhalit na pracovišti dříve, než napáchá škody, které zasáhnou do rozpočtu organizace. Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele totiž patří kontrola zaměstnanců při výkonu práce. Na druhou stranu může způsob a rozsah takové kontroly nepřiměřeně zasahovat do soukromí zaměstnanců, jež je chráněno i na pracovišti.

Chcete vědět, jaké jsou nejčastější a tradiční, ale i nové způsoby monitorování zaměstnanců? Jaké máme limity jejich používání?  Které povinnosti musejí zaměstnavatelé dodržovat, aby bylo monitorování zaměstnanců považováno za legální?

Zúčastněte se semináře Monitoring zaměstnanců, softwarové řešení a právní úprava, ten Vám na všechny tyto otázky odpoví. Seznámíte se se všemi právními a praktickými problémy při provádění jakéhokoli sledování zaměstnanců, včetně rizik s tím spojených i se současnou interpretací příslušných právních předpisů, včetně judikatury Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a přístupu kontrolních orgánů.

Seminář povede zkušená lektorka v oblasti ochrany práv osobních údajů a pracovního práva paní Mgr. Klára Valentová. Seminář se koná ve čtvrtek 7. srpna v Brně a ve středu 13. srpna v Praze.