MPSV připravuje snížení objemu agenturního zaměstnávání

6. 3. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá od ledna 2016 stanovit limit pro podíl agenturních zaměstnanců ve firmách na 15 %. Navíc požaduje zrovnoprávnění kmenových a agenturních zaměstnanců v oblasti pracovních podmínek.

Záměr ministerstva prezentoval ředitel odboru trhu práce Jiří Valášek na březnové konferenci Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Důvodem pro toto legislativní omezení má být skutečnost, že agentury práce se často pohybují na hraně zákoníku práce a zákona zaměstnanosti. Na dodržování srovnatelných mzdových a pracovních podmínek i na řetězení pracovních poměrů na dobu určitou by měla dohlédnout nově zřízená komise pro udělování povolení ke zprostředkování práce.

Pracovní agentury budou podle návrhu mimoto zatíženy kaucí ve výši 50–500 tisíc korun a povinností prokázat svou finanční způsobilost tak, aby nedocházelo k přesunu agenturních zaměstnanců mezi subjekty. Patnáctiprocentní limit by ovlivnil zejména ta odvětví výroby, která potřebují pružně reagovat na výkyvy v poptávce – například automobilový nebo stavební průmysl. Podle Asociace pracovních agentur však na trhu rok od roku přibývá ilegální konkurence, přísnější regulaci proto v některých aspektech vítá.