MŠMT vyhlásilo Šablony II.: školy mají šanci získat další peníze

29. 3. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice. Získat nemalou finanční podporu umožní nejen školkám vyhlášená výzva s názvem Šablony II. Školy budou moci z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy.

Mateřské školy budou moci opět usilovat o finance na chůvy, které jim s péčí o dvouleté děti pomáhají už díky dotacím získaným v první vlně projektů zjednodušeného vykazování. Právě o tuto personální podporu byl ze strany školek velký zájem. Zájemci o podporu ve výzvě Šablony II mohou předkládat své žádosti v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019. Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků je vyplnění online dotazníku, který pomůže žadatelům při výběru šablon.