Na čerpání dotací z OPŽP se od 1. 4. 2015 vztahují nová závazná pravidla

15. 5. 2015

Dokument Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí zahrnuje změny vyplývající z účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách ze dne 6. 3. 2015. Jedná se o zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem obsáhlého dokumentu, který se vztahuje na projekty v prioritních osách 1–7, je sjednotit administrativní procesy, jasně stanovit postupy pro zadávací a výběrová řízení, publicitu a propagaci a nastavit přesná pravidla pro financování, monitorování a archivaci tak, aby vše odpovídalo aktuální legislativě.

 

Chcete se dozvědět více o dotačních příležitostech Operačního programu Životní prostředí či Nová zelená úsporám? Nezaváhejte! Přijďte na náš seminář Energetický audit a průkaz budovy po novele zákona od 1. 7. 2015. Přineseme vám čerstvé zprávy nejen o dotačních titulech, ale také o novele zákona o hospodaření energií, která vstoupí v účinnost již 1. 7. 2015 a znamená četné změny pro vlastníky a provozovatele budov.