Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR od ledna do června téměř 2 mld. Kč

25. 7. 2014

České úřady práce zaměstnavatelům v prvním pololetí roku 2014 vyplatily téměř dvě miliardy korun coby podporu zaměstnávání osob se sníženou zdravotní způsobilostí.

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením, z toho je více než 60 tisíc evidováno na Úřadu práce ČR. Tato skupina potenciálních zaměstnanců tak tvoří více než 11 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podle generální ředitelky ÚP ČR přitom zaměstnavateli stačí vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu, aby získal spolehlivého zaměstnance s výkonem srovnatelným se zaměstnancem bez zdravotního omezení.

Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat 8 tisíc korun měsíčně. Navíc může firma zaměstnávající zdravotně postižené zažádat o slevu na dani ve výši až 60 tisíc korun ročně na jednoho zaměstnance.

Ať už zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením, nebo jiné pracovníky se specifickými potřebami (těhotné ženy, mladistvé, cizince), jistě oceníte Metodického poradce pracovního práva, který Vás srozumitelnou formou s použitím názorných příkladů provede všemi zákoutími zákoníku práce a související legislativy.