Na ředitele škol přejde rozhodování nejen o financích

25. 10. 2019

Novela inkluzivní vyhlášky snižuje od 1. 1. 2020 administrativní zátěž, klade však značné nároky na spolupráci.

Ředitel školy nejlépe ví, jaká personální či materiální podpůrná opatření má ve kterých třídách k dispozici, proto již od 1. 1. 2020 nebude do takové míry jako nyní závislý na doporučení školských poradenských zařízení. Vstoupí totiž v platnost velmi významná novela inkluzivní vyhlášky navazující na nový systém financování škol.

Mezi nejdůležitější novinky, jež přináší, patří princip sdílení podpůrných opatření všemi žáky, kteří je potřebují. Asistent pedagoga nebude tedy k dispozici pouze jedinému žákovi, jemuž by byl školským poradenským zařízením přidělen a individuálně by se mu věnoval, ale bude pomáhat celé třídě, a zejména pedagogovi. Novela vyhlášky rovněž zavádí možnost působení až tří pedagogických pracovníků v jedné třídě, a to v jakékoliv formaci. Může se jednat o učitele a dva asistenty pedagoga či učitele, logopedického asistenta a speciálního pedagoga apod. Dosud stanovený maximální počet asistentů pedagoga ve třídě se tím ruší.

Do budoucna by nemělo docházet k tomu, že se ve škole budou neúčelně hromadit pomůcky doporučené individuálně žákům se SVP. Také v tomto ohledu bude docházet ke sdílení. Levnější pomůcky si bude škola pořizovat samostatně ze svého rozpočtu.

Potřebujete se včas ve všech novinkách zorientovat? Pomůže vám podrobný přehled v listopadovém čísle časopisu Průvodce společným vzděláváním. Zúčastněte se také některé z našich konferencí či dalších vzdělávacích akcí na toto téma.