Nadměrné sledování zaměstnanců bude pokutováno až 1 milionem korun

29. 5. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o inspekci práce, která reaguje na stále častější stížnosti (zejména zaměstnanců) z praxe na užívání kamerových systémů, respektive jejich „zneužívání“. Doposud může stíhat neoprávněné užívání kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů – pokud se tedy jedná o použití kamerových systémů se záznamem.

Pokud by návrh novely prošel úspěšně legislativním procesem, inspektoři práce by mohli nově pokutovat až jedním milionem korun případy, kdy zaměstnavatelé používají kamerové systémy na pracovištích nikoliv z důvodu ochrany zaměstnanců či svého majetku, ale z důvodu neoprávněného – nadměrného sledování zaměstnanců.

Současná právní úprava totiž umožňuje kontrolorům zanést danou skutečnost pouze do protokolu o kontrole bez možnosti udělit jakoukoliv sankci. Inspektorát práce může posílat na základě svých zjištění pouze podněty Úřadu pro ochranu osobních údajů, což nemá dostatečný efekt či účinek.