Nařízení eIDAS - Revoluce v elektronické identifikaci a podpisu již od 1. 7. 2016

23. 3. 2016

Článků a zpráv o nařízení eIDAS, jež bude použitelné od 1. 7. 2016, se objevuje stále více. Víte, co se jím změní a jak se nás všech dotkne? Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 se týká elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Zaměřuje se na dvě oblasti – elektronickou identifikaci a elektronický podpis. Cílí na maximální sjednocení použitelnosti konkrétních řešení napříč EU. Jednotlivá ustanovení eIDASu budou nabývat na účinnosti postupně v období let 2016-2018. Přinesou nejen celoevropské zásady elektronické identifikace a autentizace. Významně se promítnou skrze změny v oblasti regulace elektronických podpisů a odrazí se také v české justici.

Ač se může zdát, že jde o novinku, na úrovni EU se tato otázka řeší více než 15 let, a to nejen z důvodu nárůstu využívání elektronického podpisu. Nezbytnost standardizace a unifikace právní úpravy napříč EU vyvrcholila právě schválením směrnice eIDAS. Ta nejen v České republice od 1. července ovlivní využívání elektronické identifikace a autentizace a úpravu elektronického podpisu a dalších elektronických identifikátorů.

Jaké další novinky toto nové nařízení přinese?

Nařízení eIDAS například ustaví všem kvalifikovaným elektronickým podpisům napříč členskými státy EU stejné právní účinky, jako má vlastnoruční podpis. Dále je jedním z jeho cílů uznání kvalifikovaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu z jednoho členského státu i v těch dalších. Novinkou bude stanovení podmínek pro uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů. EIDAS upravuje i právní rámec pro používání elektronické pečetě, elektronického časového razítka či dokumentů, služeb elektronického doručování či certifikačních služeb pro autentizaci internetových stránek.

Pokud se novinky obáváte nebo se o ni zajímáte blíže, nevynechejte jedinečný seminář na toto téma pod vedením odborníka Mgr. Jana Schwallera, který se uskuteční již 3. května! Vyhněte se zbytečným chybám a načerpejte cenné informace, jež následně uplatníte ve Vaší praxi!