Co přináší návrh celního řádu

30. 10. 2015

Nový celní řád by měl již brzy zjednodušit celní řízení hlavně pro malé a střední dovozce. Návrh celního řádu by měl do české legislativy implementovat ustanovení celního kodexu EU, který s účinností od ledna 2016 nahradí starší evropskou normu, a zároveň nahradit zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Návrh zákona počítá například s využíváním tzv. celní jistoty, institutu pro opakované zajištění dluhu. Mimo jednotlivé způsoby zajištění dluhu návrh zákona stanovuje, že až na výjimky musí být každý dluh zajištěn, a upravuje postup použití poskytnutého zajištění v případě, že celní dluh není dobrovolně splněn.  

Návrh počítá i s oprávněním celníka žádat prokázání totožnosti od osob podezřelých ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, stejně tak může osobu, jež má být předvedena z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu, zajistit. Zákon dále upravuje povinnost mlčenlivosti, včetně výjimek, za kterých se této povinnosti nemůže celník dovolávat.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.