Návrh zákona o veřejných zakázkách už má legislativní rada vlády

7. 8. 2015

Dne 15. 7. 2015 poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) legislativní radě vlády návrh nového zákona o veřejných zakázkách (resp. zákona o zadávacích řízeních).

Ten musí – dle požadavků evropské legislativy (v loňském roce byly schváleny 3 nové evropské zadávací směrnice) – začít platit nejpozději 18. 4. 2016. Daná norma, kterou by se Poslanecká sněmovna měla začít zabývat na podzim, přináší do oblasti veřejných zakázek poměrně zásadní změny oproti stávajícímu stavu. Nastiňme, jaké jsou například záměry nové normy:

  • Zákon bude souhrnem pravidel, nebude oproti dosavadnímu zákonu o veřejných zakázkách (ZVZ) metodikou – MMR hodlá připravit podrobnou metodiku jak pro dodavatele, tak pro zadavatele, neboť bude nutná jejich metodická podpora.
  • Zákon počítá s jinou systematikou, než jakou měl ZVZ, tj. od obecného ke konkrétnímu.
  • Zákon nově stanoví 2 skupiny zásad, respektive přibírá k dosavadním třem zásadám (transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) čtvrtou, a to zásadu přiměřenosti.

Přečtěte si i další zajímavé informace o podobě a přípravě nového zákona o veřejných zakázkách (nejen) z gesce MMR ČR v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.