Návrh zákona o veřejných zakázkách je v připomínkovém řízení

7. 5. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek je již hotový a 22. dubna 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení. To je důležitý krok před odesláním návrhu vládě k projednání.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona věnovalo při přípravě návrhu mimořádnou pozornost co nejširší diskusi. Je jasné, že nový zákon je průnikem zájmů a představ zadavatelů, dodavatelů, kontrolních orgánů, profesních organizací nebo v neposlední řadě nevládních organizací.

Debata nad podobou nového zákona proběhla na mnoha úrovních a zároveň bude probíhat i nadále s jasným cílem. MMR ČR chce, aby byl nový zákon vyváženou normou, která umožní efektivní zadávání při důsledném dodržení zásady transparentnosti.

Přečtěte si i další zajímavé informace o podobě a přípravě nového zákona o veřejných zakázkách (nejen) z gesce MMR ČR v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.