Zákony omezí problémové hráčství a zdaní všechny formy hazardu

23. 10. 2015

Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her, zákona o hazardních hrách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her mají být prevence problémového hráčství, omezení počtu heren, zkvalitnění státního dozoru a v neposlední řadě také zdanění všech forem hazardu.

Jednou z novinek je otevření českého trhu sázkových her pro společnosti se sídlem mimo území České republiky, což mimo jiné umožní regulaci podnikání těchto společností a řádné zdanění. Návrh zákona o hazardních hrách také mnohem detailněji upravuje působnost orgánů státní správy a samosprávy nebo roli obcí při povolovacím řízení. Povolování hazardních her je nově plánováno jako dvoustupňové, kdy Ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků, avšak povolení k umístění herního zařízení bude ve výlučné pravomoci konkrétní obce, kde má být hazardní hra provozována. Obci bude také nově svěřena možnost vyloučit všechny druhy technických a živých her z jejich území.

Návrh zákona také předpokládá zřízení centrálního informačního systému, přičemž podmínkou provozu všech typů technických zařízení a internetových her bude datové spojení s tímto informačním systémem, což má předcházet praní špinavých peněz prostřednictvím hazardu a zajistit kontrolu těchto zařízení.

Účinnost zákona je předpokládána od ledna roku 2017.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.