Nejčastější problémy veřejných zakázek na stavební práce

8. 2. 2013

Jaká je nová podoba stavebních veřejných zakázek po vydání dvou důležitých prováděcích vyhlášek č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.?

Stavebnictví v České republice zažívá již pět let trvající propad (meziročně o 20%!), který zatím podle odhadů stále není konečný. Zvrátit tento neblahý setrvalý stav mohou jen nové zakázky na stavební práce. Jejich zadávání nyní významně ovlivňují dvě nové prováděcí vyhlášky, a to vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Abyste se v celé problematice lépe orientovali, doporučujeme navštívit náš celodenní seminář Veřejné zakázky na stavební práce, který se uskuteční ve středu 27. února 2013 v Praze. Nejen o novinkách, ale také o prvních zkušenostech s praktickým uplatňováním pravidel po novele zákona Vám bude přednášet Mgr. David Dvořák, LL.M., který je mimo jiné členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem Legislativní komise ČKAIT. Přijďte diskutovat o kontroverzních opatřeních a o problémech, které Vás v praxi tíží, ať jste zadavatelem těchto veřejných zákázek, nebo uchazečem o ně.