Největší změny týkající se spol s r. o. podle zákona o obchodních korporacích

6. 9. 2013

Společnost s ručením omezeným je spolu s akciovou společností nejpoužívanější formou obchodní společnosti u nás. Jaké novinky ji postihnou po účinnosti zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014?

Nejpodstatnějšími změnami jsou následující:

  • Jedna osoba bude moci ve společnosti vlastnit více než jeden podíl. Jako příklad lze uvést situaci, kdy má společník podíl o velikosti 20 %; jakmile nabude dalšího podílu o velikosti 30 %, považuje se podle současné úpravy za držitele jednoho podílu o velikosti 50 %. Dle nové úpravy nemusí dojít ke spojení podílů, což přináší výhody, zejména možnost převést jeden svůj podíl o velikosti 20 % na jinou osobu, přičemž druhý podíl si může společník ponechat, aniž by muselo dojít k rozdělení jako nyní.
  • Společenská smlouva bude nově moci připustit, aby byla s určitým druhem podílů spojena zvláštní práva, jako například větší váha hlasů v některých otázkách či přednostní právo na výplatu zisku.
  • Společenská smlouva může určit, že podíl je vtělen do tzv. kmenového listu. K převodu podílu tak bude stačit pouze ústní smlouva a předání kmenového listu s rubopisem.
  • Minimální výše základního kapitálu je stanovena na 1 Kč.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšně pokračuje již druhým ročníkem.