Nejvyšší čas začít s přípravou: Dotace pro neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru

13. 11. 2015

Právě započaté programové období 2014–2020 nastavuje přívětivou tvář nejen soukromým firmám, ale také organizacím působícím ve státním a neziskovém sektoru.

Finanční prostředky na vlastní provoz, projekty a další činnosti lze čerpat napříč celým spektrem dotačních výzev v jednotlivých operačních programech. K prosazení dobrých nápadů a slibných projektů je často nutné zažádat o dotaci například prostřednictvím příslušného zřizovatele.

Kritéria posuzování projektů jsou oproti minulému dotačnímu období v něčem mírnější, v něčem přísnější; do značné míry závisí na tom, o jaký operační program jde. Velkou šanci na úspěch skýtají například programy mezinárodní spolupráce, o nichž málokdo ví, tudíž je zde velmi malá konkurence a naprostá většina žádostí skončí přidělením dotace. Významně přilepšit si mohou například školy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání napomáhá zlepšovat kvalitu výuky v širokém spektru předmětů na základních, středních i vysokých školách.

Operační program zaměstnanost bude zřejmě klíčový pro většinu organizací, jejichž náplní je podpora aktivního rozvoje zaměstnanosti, integrace znevýhodněných osob či skupin a jejich uplatnění na trhu práce. Podporovány jsou také služby péče o děti a zřizování dětských skupin.

O finanční prostředky na veřejné budovy, u kterých je potřeba komplexně řešit zateplení a dosáhnout dlouhodobých úspor, nejlépe využitím alternativních zdrojů energie, mohou zájemci žádat v rámci Operačního programu Životní prostředí.

A tím výčet možných zdrojů pro financování projektů zdaleka nekončí. Chcete-li získat přehled o programech, jež by odpovídaly přesně potřebám vaší organizace, rozhodně si nenechte ujít naší konferenci, která se bude konat již 24. listopadu 2015.