Nespolehlivých plátců daně přibývá

1. 2. 2019

Na konci roku 2018 bylo zaevidováno téměř 17 tisíc firem a osob, které naplnily definici nespolehlivého plátce. To je zhruba o 40 % více než v roce 2017.

Za nespolehlivého plátce je považována každá firma, která nemá v pořádku daňové doklady a byla jí vyměřena daň minimálně 500 tisíc, dále firma, která je podezřelá z účasti na podvodu, je nekontaktní nebo nepodává daňové přiznání do stanovených lhůt.

Mezi nejvíce nespolehlivé plátce patří v největší míře společnosti s ručením omezeným, živnostníci a následně firmy, které tržby neuvádí nebo nevykazují. Největší koncentrace hříšníků je na území Prahy (více jak 50 %) a Brna (14 %).

Nechcete figurovat na tomto seznamu? Pak navštivte seminář Daňové tipy pro majitele, finanční ředitele, manažery a ekonomy a dozvíte se, jak dostát svým daňovým povinnostem a zároveň neplatit více, než zákony ukládají!