Nízká nezaměstnanost je impulsem pro modernizaci skladu

21. 6. 2018

Extrémně nízká nezaměstnanost zavítala také do českých skladů. Moderní skladový systém tak představuje jeden z motivačních faktorů při výběru pozice skladníka u dané firmy.

Dříve bylo na sklad nahlíženo jako na tu část firmy, která generuje pouze náklady. Dnešní pohled se ale mění – sklad pomáhá držet dobré jméno firmy a získat konkurenční výhodu. Z toho důvodu jsou na něj ovšem kladeny stále vyšší nároky. 

K významným vnějším tlakům na modernizaci skladu patří také rekordně nízká nezaměstnanost, kterou se aktuálně vyznačuje trh práce v České republice. A to hned ze dvou důvodů - využití moderních technologií může nalákat nové zaměstnance a postupné zavádění automatizace zároveň zajistit úsporu lidských zdrojů. Díky automatizaci skladových procesů je tak možné vydat více zboží při stejném počtu pracovníků skladu.

Chcete také optimalizovat své skladové procesy a efektivně řídit činnost svých podřízených na skladě? Poté se zúčastněte školení Řízení skladu, díky kterému poznáte účinné postupy při vedení celého skladu.