Nová sněmovna by už na své první schůzi měla rozhodnout o daních na rok 2014

8. 11. 2013

Poté, co senát v období rozpuštěné poslanecké sněmovny zamítl novelu daní doprovázející nový občanský zákoník, schválil významné daňové změny spolu s řadou pozměňovacích návrhů formou tzv. zákonného opatření senátu. To mělo za dané situace sílu zákona.

Zákonné opatření Senátu musí být novou poslaneckou sněmovnou projednáno a případně schváleno na její první povolební schůzi, kterou prezident svolal na 25. listopadu. Protože však jednací řád sněmovny explicitně zákonná opatření nezmiňuje, je možné, že na hlasování dojde až v některém z následujících jednacích dnů.

Od ledna 2014 každopádně čekají změny také plátce DPH, a to například v oblasti převodu nemovitostí, elektronického podávání daňového přiznání či institutu ručení za nezaplacenou daň. Tak jako vloni k nim i letos jako první v České republice připravíme aktualizovaného průvodce DPH: Aktuální výklady a komentáře, který účetním a finančním ředitelům přináší praktické účetní postupy a upozornění pna časté chyby pro každou oblast DPH.