Nové prováděcí vyhlášky zákona o veřejných zakázkách

5. 10. 2012

Od velké novely zákona o veřejných zakázkách uplynulo již půl roku. Tato zatím nejvýznamnější změna zákona zásadním způsobem zpřísnila nároky kladené na zadavatele veřejných zakázek. Na poli zadavatelů přitom dochází ke změnám neustále. 1. září 2012 vstoupily v platnost tři nové prováděcí vyhlášky. Od roku 2015 se dokonce můžeme těšit na zcela nový zákon o veřejných zakázkách.

Udělejte si přehled o dosavadních legislativních změnách s důrazem na praktické využití jednotlivých opatření. Ujasněte si smysl celé novely a nových prováděcích vyhlášek. Přijďte diskutovat o nejpalčivějších problémech a jejich možném řešení. Informujte se o postojích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k jednotlivým případům porušení zákonných opatření. Seznamte se podrobně s nejnovějšími prováděcími vyhláškami a jejich důsledky pro zadávací praxi.

Ať jste zadavatelem veřejným či sektorovým nebo příjemcem dotace vázaným postupem podle zákona o veřejných zakázkách ve větším rozsahu než před novelou zákona, jste srdečně zváni na semináře Veřejné zakázky – změny po novele zákona, které pořádáme ve čtvrtek 11. října v Praze a ve středu 17. října v Brně. Lektorem našich seminářů je pan Mgr. David Dvořák, LL.M., právní specialista na veřejné zakázky. Bližší informace o obsahu pražského konání semináře naleznete spolu s přihláškou pod tímto odkazem zde. Chcete-li se víc dozvědět o brněnském konání semináře, případně se na něj přihlásit, klikněte na tento odkaz zde. Seminář může být velice užitečný také pro dodavatele, kteří se o veřejné zakázky ucházejí a potřebují důkladně poznat celý proces zadávacího řízení, aby se byli schopni bránit proti případnému nelegálnímu postupu zadavatelů.