Novela insolvenčního zákona má zabránit poškozování konkurence

12. 10. 2012

Prezident Václav Klaus podepsal minulý týden novelu insolvenčního zákona, jejímž cílem je dát červenou zbytečným návrhům na zahájení insolvenčního řízení zdravých firem s cílem poškodit konkurenty.

Právní úprava ztíží podávání insolvenčních návrhů a počítá s tím, že pokud soud uzná daný insolvenční návrh za bezdůvodný, bude za něj navrhovateli hrozit až padesátitisícová pokuta.

Soud bude muset do sedmi dnů od podání insolvenčního návrhu přezkoumat jeho oprávněnost. Věřitelé navíc budou muset skládat určitou finanční částku, jež bude určena na krytí škod, které by v důsledku návrhu mohly vzniknout.

Novela vznikla proto, aby se zamezilo množícím se podáváním návrhů ze strany věřitelů, kteří usilují o vyřazení dotčeného subjektu z konkurenčního boje. Podle ministerstva spravedlnosti takové návrhy ubližují pověsti společností, důvěryhodnosti, její možnosti ucházet se o veřejné zakázky či možnosti získat úvěr.

Důležité informace o současné úpravě insolvenčního práva a o průběhu a náležitostech insolvenčního řízení jak z pohledu věřitele, tak z pohledu dlužníka, se můžete dozvědět v publikaci Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů, jež také přináší komplexní přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstvu.