Novela školského zákona ruší jmenování ředitele školy na 6 let

24. 4. 2015

Před nedávnem schválená novela školského zákona přináší do aktuální praxe několik změn.

Mimo jiné bude ve školách a školských zařízeních zakázán prodej potravin a reklama na potraviny, jež jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů (tím je cíleno mimo jiné na automaty s nezdravými potravinami běžně umisťované do školních prostor). Dále bude ve školách zakázána i reklama, která je v rozporu s obsahem vzdělávání.

Pro zajímavost lze dále zmínit, že novela ruší pravidlo jmenování ředitele školy do pracovního poměru na dobu určitou 6 let, které platí od roku 2012 a které v roce 2012 a 2013 přineslo mnoho překotných konkurzů na ředitele škol. Ředitelé budou opět jmenováni na dobu neurčitou.

V rámci pracovního poměru ředitele školy se budou opakovat po 6 letech tříměsíční časové úseky, kdy bude zřizovatel oprávněn vyhlásit na místo ředitele konkurz. Pokud stávající ředitel svůj post neobhájí, bude moci na škole díky pracovní smlouvě na dobu neurčitou nadále působit jako běžný učitel.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.