Novela tiskového zákona reguluje periodika územních samosprávných celků

6. 12. 2013

Pod č. 305/2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn předpis novelizující zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (neboli také „tiskový zákon“). Dle důvodové zprávy je účelem novely upravit vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, tak aby byla zajištěna objektivita a vyváženost v něm publikovaných informací.

Dosavadní znění tiskového zákona vydávání periodik územními samosprávnými celky výslovně neupravovalo. Doposud tak mohlo docházet k situacím, kdy ačkoliv jsou zmíněná periodika financována z veřejných prostředků – zde tedy z rozpočtů obcí a krajů – často v nich byly obsaženy a obhajovány pouze názory rady obce a politických sil v ní zasedajících a naopak bylo zamezováno přístupu jiných stanovisek, například tím, že nepohodlné příspěvky opozičních zastupitelů nebo čtenářů bývaly redakcemi odmítány.

Novela má stanovit, že všichni členové zastupitelstva budou muset dostat přiměřený prostor pro publikování svých názorů v radničním periodiku. Pokud opozice prostor přesto nedostane, bude mít vydavatel povinnost zajistit zveřejnění doplňující informace. Členové zastupitelstva tak budou mít právo na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Pokud vydavatel neposkytne dostatečný prostor, lze pak soudně vymáhat zveřejnění doplňující informace. Novela nabyla účinnosti 1. 11. 2013.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně završuje svůj druhý ročník.