Novela zákona o DPH přináší přelomové změny do účetní praxe

16. 11. 2012

Ať bude konečná sazba DPH pro rok 2013 stanovena na 15 % a 21 %, nebo na jednotných 17,5 %, velké změny nás rozhodně neminou a je třeba se na ně důkladně připravit.

Navrhovaným zákonem, který právě prochází finálním schvalovacím procesem, se mění zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a některé další zákony.

Od 1. ledna 2013 dojde nejen k avizované změně sazby daně, ale také k řadě dalších novinek v oblasti DPH. Zrovnoprávní se například daňové doklady v listinné a elektronické podobě a začnou platit nová pravidla pro fakturaci, vystavení a uchování daňových dokladů. Jinak než dosud se bude určovat místo plnění poskytnutí služby při nájmu dopravního prostředku. Výraznou proměnou projde také registrační povinnost plátců DPH. Plátci bude dále nově umožněno uplatnit DPH na výstupu při převodu nemovitosti i po zákonem stanovené lhůtě a tato lhůta se prodlužuje na pět let. Změny doznají také nároky na osvobození od daně a vrácení daní u členů subjektu EU a u vybraných osob
s výsadami a imunitami. Mnohé novinky se objeví v části správy daně a v řadě dalších oblastí.

Seznamte se s těmito změnami prostřednictvím našich veřejných seminářů nazvaných Novela zákona
o DPH od 1. 1. 2013
. Semináře pořádáme v Praze ve čtvrtek 29. listopadu 2012 a ve středu
16. ledna 2013 pod vedením paní ing. Dagmar Fitříkové a v Brně ve středu 5. prosince 2012 a úterý 29. ledna 2013 pod vedením paní ing. Olgy Hochmannové. Obě lektorky se problematikou DPH zabývají řadu let a patří mezi špičky ve svém oboru. Bližší informace o pražském konání semináře naleznete pod tímto odkazem zde a o brněnském konání semináře zde.