Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí týdenní otcovskou dovolenou

15. 5. 2017

Od počátku příštího roku vzniká nárok na dovolenou po narození dítěte také pro muže. Otcovská dovolená by nově tvořila 70 % vyměřovacího základu výdělku, po dobu pěti dnů nad rámec běžné placené dovolené.

Otcovskou dovolenou bude možné vybrat během šesti týdnů po narození dítěte a nebude ji možné přerušit. Týdenní dovolená by náležela rovněž podnikatelům a dobrovolným hasičům, a to v případě, že se účastní nemocenského pojištění nejméně tři měsíce před nástupem. Podobnou dávku přiznává již 23 členských zemí Evropské unie. Návrh již podepsal prezident republiky, účinnosti nabude zřejmě od února příštího roku.