Novela zákona o ochraně spotřebitele v praxi

7. 4. 2016

Od 1. února 2016 mohou spotřebitelé využít možnost mimosoudního řešení sporů ve sporech s obchodníky.

Doposud jedinou možnou cestou k řešení sporu bylo řešení skrze soudní řízení, mezi jehož negativa patřily mimo jiné zdlouhavost a finanční nákladnost. Mimosoudní řešení sporů řadíme mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, tedy bez ingerence soudů.

V první fázi bude novela spočívat v povinnosti jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení sporů. V případě, že smlouva, kterou mezi sebou strany uzavírají, odkazuje na obchodní podmínky, je nutné tyto informace uvést i v nich. V případě provozování internetových stránek je prodávající povinen tyto informace tam uvést.

Subjektem mimosoudního řešení sporů je přitom ve finanční oblasti finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad a v případech, kdy není dána působnost shora uvedených orgánů, Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje již pátým ročníkem.