Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

10. 4. 2015

Dne 1. dubna 2015 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského původního fondu, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 6. března 2015 pod č. 41/2015 Sb.

Novela kromě jiného více precizuje povinnosti vlastníka nebo nájemce (pachtýře) zemědělské půdy, kteří ji musejí užívat a udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku. Zpřísňuje také podmínky pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Poslanci odmítli senátní návrh, aby byly od poplatků za vynětí půdy osvobozeny i obce a kraje při výstavbě krajských a obecních silnic – senátoři tím chtěli podpořit stavbu obchvatů malých měst a obcí. Výjimku z odvodů za vynětí půdy z fondu naopak dostaly dopravní nebo průmyslové stavby v průmyslových zónách a stavby drah, pokud bude splněna podmínka, že stavebníkem a následně i vlastníkem bude stát.

Poplatky se nebudou platit ani za výstavbu cyklistických stezek, musí ale být plně v souladu s územním plánem. Půdu v první a druhé třídě ochrany půjde nově odejmout z fondu jen tehdy, pokud jiný veřejný zájem výrazně převáží nad veřejným zájmem její ochrany.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.