Novela zákona o obalech je účinná od 1. ledna 2021!

22. 1. 2021

Odpadová legislativa prošla doslova očistou. Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech, navazující zákon o výrobcích s ukončenou životností, a kromě toho je účinná i novela zákona o obalech! Jaké změny s novým rokem přinesla?

Novela zákona o odpadech patří do skupiny „odpadové legislativy“ a nově stanoví například minimální hustotu sběrné sítě, a to v nově vložených odstavcích v ustanovení § 10 zákona. Na základě nich podíl obcí, na jejichž území je osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu povinna zajišťovat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst, činí z celkového počtu obcí v České republice minimálně 90 %.

Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je pak povinna zajistit, aby podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Sběrná místa pro odpady z obalů musí být zařazena do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí, a to na základě písemné smlouvy s obcí.