Novela zákona o pedagogických pracovnících míří do Senátu

5. 2. 2021

Tři čtvrtě roku trvalo Poslanecké sněmovně schválení kontroverzního zákona o pedagogických pracovnících. Ten umožňuje na 2. stupni základních škol a na středních školách dočasně vyučovat odborníkům bez pedagogické průpravy. Zavádí také řadu dalších povinností, které se týkají celého pedagogického sboru. Účinnost zákona se předpokládá již od 1. 7. 2021.

Novela zákona přináší možnost ředitele dočasně – po dobu tří let – uznat kvalifikační předpoklad osobě s vysokoškolským vzděláním. V jejich průběhu si musí tento zaměstnanec doplnit pedagogické vzdělání podle zákona. Stále platí, že ředitel je zodpovědný za odbornost zaměstnanců školy. Nebude však muset využívat na volná místa neobsaditelná osobou s pedagogickým vzděláním současnou výjimku podle zákona, ale bude moci přijmout stálého zaměstnance a poskytnout mu podporu a vést ho k doplnění vzdělání.

Novela přináší i druhou novinku: zakotvení adaptačního období nového učitele. Školy by tedy měly dostat do rozpočtu příspěvek na odměňování pedagoga-mentora nového kolegy. Upravený zákon také stanovuje povinnost jazykové zkoušky všem učitelům jiné než české národnosti. Týká se to tedy také slovenských pedagogů působících na českých školách. V neposlední řadě zákon upravuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce asistenta pedagoga. Dotkne se také členů školního poradenského pracoviště: výchovných poradců, speciálních pedagogů a dalších.

Těm, kteří chtějí získat všechny informace v praktických souvislostech školního prostředí, je určen náš seminář Převratná novela zákona o pedagogických pracovnících.