Novela zákona o specifických zdravotních službách je účinná od 1. listopadu 2017

18. 8. 2017

Novela zákona o specifických zdravotních službách, která byla v červenci vyhlášena ve Sbírce zákonů, nabyde účinnosti 1. 11. 2017. Zaměstnavatelům přináší zásadní změny – vstupní lékařská prohlídka se musí nově provést až přede dnem nástupu do práce (původně měla být provedena před podpisem pracovní smlouvy).

Náklady na vstupní prohlídku musí vždy zaměstnavatel uhradit při vzniku pracovního poměru, takže již neexistuje možnost, podle níž se strany mohly dohodnout například na uhrazení nákladů až po uplynutí zkušební doby. V případě některých pracovnělékařských prohlídek může být výpis ze zdravotnické dokumentace nahrazen potvrzením o nezměněném zdravotním stavu a nově vzniká také možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku. Zaměstnavatelé by měli dbát na to, aby lékařské posudky toto poučení obsahovaly, neboť jinak budou vadné.

Zákon nově také stanoví zaměstnavatelům povinnost vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, která má usnadnit provádění následných kontrol. Zaměstnavatelům tedy přibude administrativní zátěž při zpracování a uchování dokumentace. Mezi další novinky patří například možnost zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím pověřeného poskytovatele, tedy zastoupení smluvního lékaře jiným lékařem.

Chcete zjistit, jaké další novinky Vás čekají v oblasti pracovního práva? Pak se přihlaste na seminář Aktuální změny v pracovním právu od 29. 7. a 1. 11!