Novela zákona o veřejných zakázkách již účinná!

11. 3. 2015

Dle informací MMR ČR byla v pátek 6. 3. 2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Tímto dnem také vstoupila v účinnost.

Jak uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, účelem dílčí novely zákona o veřejných zakázkách je zejména eliminace problematických oblastí stávající právní úpravy a odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. Provedené změny mají převážně technický charakter, zároveň již částečně zohledňují nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru 2014.

Přínosem novely je pak dle MMR ČR snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení, celkové zefektivnění jednotlivých fází zadávacího řízení a zrychlení přezkumného řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Přečtěte si i další zajímavé informace nejen z gesce MMR ČR v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.