Novela zákona u dlouhodobého ošetřovného

13. 4. 2018

Novela zákona o nemocenském pojištění vstoupí v účinnost 1. června 2018 a přináší změny v dlouhodobém ošetřovném.

Nově tak vznikne nárok pojištěnci, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a kvůli tomu nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Dlouhodobé ošetřovné může být poskytováno nejvýše 90 kalendářních dnů. Podmínkou pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné v případě pojištěnce, který je zaměstnancem, je i předchozí písemný souhlas udělený jeho zaměstnavatelem. Zaměstnavatel není povinen udělit písemný souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče, pokud tomu brání vážné provozní důvody.

Doba poskytování dlouhodobé péče pak bude pro účely vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok považována za odpracovanou dobu a nově půjde také o ochrannou dobu, v níž bude zaměstnavateli zakázáno dát zaměstnanci výpověď. Chcete se dozvědět více? Přijďte na praktické školení Ošetřovné nově od 1. 6. a další změny pro zaměstnavatele.