Novelu zákona o zaměstnanosti podepsal prezident

4. 7. 2017

Prezident podepsal novelu zákona o zaměstnanosti, která mění pravidla pro agenturní zaměstnávání nebo evidenci osob se zdravotním postižením.

Novela zákona o zaměstnanosti bude účinná 15. den po vyhlášení ve sbírce zákonů a přináší zásadní změny hned v několika oblastech pracovního práva. Nejradikálněji se novela dotkne agentur práce, které budou muset nově skládat při žádosti o licenci kauci ve výši 500 000 Kč. Agentury práce také budou muset hlídat, aby zaměstnanec nebyl přidělen k výkonu práce u takového zaměstnavatele, u něhož má již podepsanou pracovní smlouvu.

Nově se také ruší možnost přivydělat si na dohodu o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání: přivydělat si tak bude nadále možné jen prostřednictvím dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy. V neposlední řadě přináší novela zákona o zaměstnanosti příspěvek na společensky účelné pracovní místo a zakládá povinnost evidovat plněné povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na MPSV ČR.

Chcete vědět, jaké další novinky vás čekají v oblasti pracovního práva? Změny přináší také novela zákona o specifických zdravotních službách - odškodňuje tak pracovní úrazy v souladu se zákonem?