Novinka: Sociální služby jako předmět veřejných zakázek

17. 1. 2014

Novela zákona o sociálních službách přijatá zákonem č. 313/2013 Sb. vnesla do textu zákona nový paragraf 101a, který upravuje budoucí způsob financování sociálních služeb.

Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách, to vše upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném  znění (dále též jen ZSS).

Jak uvádí v aktuálním čísle nezávislého odborného časopisu Veřejné zakázky v praxi specialista na veřejné zakázky JUDr. Karel Zuska, novelou přijatou zákonem č. 313/2013 Sb. byl do textu ZSS vtělen nový § 101a, upravující budoucí způsob financování sociálních služeb.

Dosud bylo financování poskytovatelů sociálních služeb postaveno převážně na bázi dotací nebo příspěvků od jejich zřizovatelů. Novela zákona o sociálních službách však přináší veřejné zadávání sociálních služeb jako plnohodnotnou alternativu dotačního financování.

Přestože podle tohoto ustanovení bude postupováno až od 1. 1. 2015, proces výběru poskytovatelů sociálních služeb a stanovení konkrétní podoby jejich finančního zajištění vyžaduje určitý čas, a proto je třeba započít přípravu na nový systém prakticky okamžitě.