Novinky ve FKSP pro rok 2021

19. 3. 2021

Správná tvorba a čerpání FKSP není jednoduchou záležitostí. Zaměstnavatel mnohdy naráží kvůli rozmanitým možnostem čerpání fondu na specifické obtíže. Postřehli jste letošní novelu vyhlášky a víte, jak se změnami naložit?

Dle úpravy § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. se do vyhlášky doplňuje případ možného peněžitého plnění, a to peněžitý příspěvek na stravování – příspěvek na stravenkový paušál, který bude moci dosáhnout maximální výše 45 %. Před vyhláškou si mohl zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % ceny jídla nebo poskytnuté stravenky, maximálně však 70 % z hodnoty stravného. Možnost úhrady příspěvku z FKSP i jeho případnou výši si může každá organizace nastavit ve svých vnitřních pravidlech. I nadále ale tento příspěvek nesmí přesáhnout 45 % příspěvku na stravování.

Vyhláška také zaměstnavatelům umožňuje hradit z FKSP část příspěvku za své zaměstnance na účet dlouhodobých investic, což je ošetřeno v rámci novely podnikání na kapitálovém trhu. Účet dlouhodobých investic bude daňově zvýhodňován podobně jako penzijní či životní pojištění. Zároveň má být jejich alternativou. Jedná se o majetkový účet, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů a vytvářet si tak úspory na stáří.

Na on-line semináři vás seznámíme s aktuálním zněním vyhlášky pro rok 2021 i 2020. Vysvětlíme, jak fondy tvořit v souladu s vaším rozpočtem a jak fond čerpat a účtovat.

Online semináře Novinky ve FKSP pro školy a Novinky ve FKSP pro veřejný sektor