Nový občanský zákoník si žádá úpravu zákona o katastru nemovitostí

10. 5. 2013

Jedním ze zákonů, které je zapotřebí přijmout v souvislosti s novým občanským zákoníkem 2014, je také nový zákon o katastru nemovitostí. Doposud existují dva spolu související právní předpisy, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon). Tyto budou tedy zrušeny a nahrazeny jedním právním předpisem.

Obsah katastru bude rozšířen a přizpůsoben požadavkům, které na něj klade nový občanský zákoník. Do katastru se bude zapisovat patnáct nových věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala a která zavádí nový občanský zákoník (např. vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno a další).

Nově se bude zapisovat například právo stavby umožňující postavit stavbu na cizím pozemku a nepovinně také nájem nemovitostí a pacht zemědělských pozemků. Všechny zápisy práv se budou provádět stejným postupem s možností přezkoumání soudem. Měly by se evidovat rovněž údaje o cenách nemovitostí. Věcná práva budou zapisována zásadně vkladem a dojde v zásadě k obnovení zásady materiální publicity, která platila do roku 1951. Zápis v katastru bude mít přednost před skutečností.

Katastr nemovitostí zůstane i nadále veřejný. Při vedení katastru mají být zrovnoprávněny písemnosti v listinné a elektronické podobě (kupříkladu i geometrické plány). Ve sbírce listin pak bude každá písemnost vedena v té formě, v jaké byla katastrálnímu úřadu předložena.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera renomovaného advokáta JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., a jeho kolegů v aktuálním čísle časopisu Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který úspěšné pokračuje již druhým ročníkem.