Nový zákon o evidenci skutečných majitelů již v červnu

6. 4. 2021

V červnu vychází nový zákon o evidenci skutečných majitelů, do té doby musí chybějící údaje doplnit 340 000 českých firem.

Povinnost evidence skutečných majitelů již od roku 2018 existuje, nicméně sankce za nesplnění byly prakticky nulové. Firmy se pouze nemohly účastnit veřejných soutěží a žádat o dotace. Zhruba 65 % obchodních korporací evidenční povinnost nesplnilo, nikdo navíc nekontroloval její plnění. To se od června změní.

Nově bude evidence veřejně přístupná na portálu ministerstva spravedlnosti Justice.cz a za nesplnění povinnosti bude majiteli i firmě hrozit až půl milionová pokuta. Dále nebude moci nezapsaný skutečný majitel hlasovat na valné hromadě a nebude mu moci být vyplacen zisk. 

Kromě uvedení skutečných majitelů se zprísňuje také povinnost zasílat účetní závěrku do obchodního rejstříku. Nově budou muset tzv. povinné osoby nahlašovat své klienty soudu, pokud data správně nevyplní. Povinnou osobou jsou například banky, notáři, advokáti, auditoři, daňoví poradci a další.