AVZ: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek znamená procesní volnost i odpovědnost

1. 7. 2016

Asociace pro veřejné zakázky uspořádala dne 16. června 2016 v Praze 6. ročník odborné konference nazvané „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 – procesní volnost, ale i odpovědnost“. Konference se konala pod záštitou Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, a Petra Rafaje, předsedy ÚOHS. Konference se zúčastnilo bezmála 140 zástupců z řad odborné veřejnosti.

Hlavním tématem konference byl nový zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZZVZ“), schválený Parlamentem ČR 19. dubna 2016 a účinný od 1. října 2016. JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR, upozornil na některá aplikační rizika NZZVZ spočívající především v důvodech vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, v možnosti tzv. selfcleaningu a jeho následném posouzení zadavatelem. „Zadavatel si musí uvědomit, že u důvodů, u nichž je v NZZVZ uvedeno, že je zadavatel musí prokázat, nese důkazní břemeno, na druhou stranu nemá povinnost tyto důvody vyloučení použít, nýbrž je to jeho dispozitivní právo.“

Míra procesní volnosti, obsažená v NZZVZ, vychází dle vyjádření JUDr.  Mgr. Fidlera z reflexe nových zadávacích směrnic EU, které jdou v tomto směru mnohem dál než zákon přijatý Parlamentem ČR. MMR ČR je připraveno poskytnout zadavatelům ale i dodavatelům veřejných zakázek v souvislosti s implementací NZZVZ veškerou metodickou podporu spočívající jednak ve školící kampani, v metodických dokumentech, jakož i v přímé podpoře díky tzv. Info fóru, pro nějž bude vyčleněn speciální e-mail a telefonní linka.

„Nový zákon je a zřejmě i dlouho bude nevyčerpatelnou studnicí nových a zajímavých témat. Souvisí to zejména s podstatně volnějším pojetím zákona a s novými instituty, na jejichž praktickou aplikaci si musíme počkat po 1. říjnu t. r. Nicméně již dnes se snažíme na některá úskalí a výkladové i možné aplikační nejasnosti upozorňovat, aby překvapení osob zúčastněných na zadávacím procesu po 1. říjnu nebylo tak velké. Asociace pro veřejné zakázky bude i nadále přinášet nové podněty ale i možná řešení výkladu a aplikace nového zákona v praxi. Nejinak tomu bude i na našich dalších akcích a proto bych rád již nyní všechny členy i nečleny asociace pozval na dvoudenní konferenci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. října v Hradci Králové,“ uzavřel 6. ročník pražské konference Mgr. Tomáš Machurek, předseda AVZ a partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

Další podrobnosti o novém zákoně zjistíte v časopise Veřejné zakázky v praxinezávislém odborném dvouměsíčníku, který je partnerem AVZ a právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.