Nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. 10. 2016

13. 5. 2016

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek, který bude účinný od října. Nový zákon je oproti dosavadnímu zákonu o veřejných zakázkách souhrnem pravidel, nikoliv metodikou a přináší značné zjednodušení v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Zadavateli dává možnost vyloučit uchazeče (resp. účastníka zadávacího řízení), pokud se tento dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zadavatelem, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu, náhradě škody či jiným srovnatelným sankcím (tzn. účastník chyboval vůči konkrétnímu zadavateli).

Zadavatel může vyloučit také uchazeče, pokud mu prokáže, že se dopustil v posledních 3 letech závažného profesního pochybení, jež zpochybňuje jeho důvěryhodnost (může jít tedy o jakékoliv pochybení, i mezi soukromými osobami).

Zákon přichází s novou koncepcí řešení institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavateli zůstává povinnost požádat dodavatele o vysvětlení nabídkové ceny, kterou zadavatel považuje za mimořádně nízkou, a pokud dodavatele i po zvážení jeho vysvětlení vyloučí, bude povinen vyloučení řádně odůvodnit.

Nový zákon také ukládá vítězné firmě povinnost odkrýt své vlastníky včetně koncových majitelů. Nově se bude tato povinnost týkat každé vítězné firmy, zatímco nyní platí jen pro akciové společnosti, a to navíc jen v případě vlastníků s více než 10 % akcií.

Další podrobnosti o novém zákoně zjistíte v časopise Veřejné zakázky v praxinezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.