Oblast pracovnělékařských služeb čekají další změny

1. 2. 2013

Jen několik málo měsíců po poslední novelizaci schválil senát novu úpravu zákona o specifických zdravotních službách. Dosud platilo, že byl každý uchazeč o práci považován za zdravotně nezpůsobilého až do okamžiku, kdy se podrobil lékařské prohlídce. Nově by se povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku neměla vztahovat na většinu brigádníků.

Podle stanoviska Svazu průmyslu a dopravy představuje dosavadní úprava značnou finanční a administrativní zátěž, lékařské prohlídky by se totiž při striktním výkladu zákona měly týkat například i členů volebních komisí nebo jednorázově přednášejících. Čerstvě schválený poslanecký návrh proto tuto povinnost omezuje na standardní pracovní poměr. U vztahů uzavřených na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti bude tato povinnost omezena na případy práce rizikové nebo takové, které vyžaduje zvláštní zákon (to se týká například práce u policie, v armádě, práce jeřábníků či řidičů autobusů). Zaměstnavatelům navíc zůstává možnost vstupní zdravotní prohlídku požadovat, pokud pochybují o zdravotní způsobilosti daného uchazeče o práci.

Zevrubné návody jak postupovat při uzavírání nových pracovních poměrů, včetně povinností zaměstnavatele týkajících se pracovnělékařských služeb, přináší pravidelně aktualizovaná publikace Zákoník práce: Metodický poradce pracovního práva. Personalisté a vedoucí pracovníci v ní naleznou četné příklady z praxe, upozornění na nejčastější chyby i užitečné vzory pracovněprávních dokumentů k okamžitému použití.