Očekávané nové zadávací směrnice EU byly zveřejněny

4. 4. 2014

Jak informovala renomovaná advokátní kancelář MT Legal, minulý týden byly v Úředním věstníku EU zveřejněny dlouho očekávané nové směrnice, jež upravují zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o tři směrnice, jmenovitě jsou to:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.

Lhůta pro vnitrostátní transpozici je podle zprávy MT Legal stanovena do 18. dubna 2016, nicméně v případě České republiky se předpokládá dřívější přijetí nové právní úpravy. Již do konce května 2014 by měl být předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a ještě letos v říjnu jeho paragrafové znění.

Přečtěte si informace o obsahu a důsledcích nových směrnic stejně jako další zprávy ze světa veřejných zakázek v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně vstupuje do druhého ročníku.