Od dubna budou firmy ručit za DPH nezaplacenou nespolehlivými plátci

15. 3. 2013

Již zanedlouho se v praxi plně projeví důsledky zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce, které mohou pocítit i spolehliví plátci DPH. Od dubna totiž budou ručit za daň z uskutečněných plnění, kterou neodvede jejich obchodní partner se statusem nespolehlivého plátce. V těchto případech zákon odběrateli mj. umožňuje zaplatit DPH přímo na účet finančního úřadu (a požadovat její vrácení v případě, že rizikový dodavatel daň nakonec odvede).

Ministerstvo financí přitom odhaduje, že těchto nespolehlivých plátců bude až 28 tisíc. Status nespolehlivého plátce získá společnost, která nepodá daňové přiznání, nezaplatí vyměřenou daň anebo nebude spolupracovat s orgány státní správy při daňové kontroly. Na černou listinu by se měla firmy dostat pouze za závažná provinění, nikoli za opomenutí formalit. Nespolehliví plátci budou mít přikázanou měsíční délku zdaňovacího období. Proti označení za nespolehlivého plátce je možné se odvolat do 15 dnů. Vymazání z registru nespolehlivých plátců bude možné až po roce bezproblémového dodržování daňových povinností.  

Institutu nespolehlivého plátce se mj. věnuje i březnová aktualizace publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře, která přináší mj. několik snadno použitelných technik a nástrojů, díky kterým hrozbu rizik minimalizujete.