Od ledna vzrostou celní správě pravomoci

14. 11. 2014

Přibližně 2700 firem, které platí spotřební daně, bude mít od ledna roku 2015 novou povinnost. Budou povinny posílat úřadům klíčové údaje o svém hospodaření.

Na jejich základě experti celní správy každé společnosti sestaví finanční analýzu a rozhodnou, zda splňují podmínku pro udělení povolení k činnosti, ekonomickou stabilitu. Firmy, které tímto přísným testem neprojdou, nebudou mít jinou možnost než skončit.

Podnikatelé se bouří proti zásahu do tržního prostředí i nárůstu nutné administrativy, jež je čeká. Ministerstvo financí si od těchto finančních analýz slibuje, že eliminuje podniky, které by nechtěly či nedokázaly v plné výši uhradit spotřební daň. Společnosti pohybující se na hraně budou podrobeny kontrolám.

Chcete-li se zorientovat v celní problematice včetně možností, jak eliminovat skrytá rizika a vyvarovat se nejčastějších omylů, zúčastněte se semináře Maximální úspory a eliminace rizik v celním řízení, který povede odborník na celní řízení Ing. Petr Symanek a koná se 20. listopadu v Brně a 26. listopadu v Praze.