Od nového roku začne platit elektronická neschopenka

4. 10. 2019

Na konci roku dojde k finalizaci projektu elektronizace dočasných pracovních neschopností (DPN). Systém elektronických neschopenek bude spuštěn od 1. 1. 2020. Do té doby bude probíhat testovací provoz.

Zavedením elektronických DPN se zásadně zjednoduší tok informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli prostřednictvím webové aplikace v rámci ePortálu ČSSZ.

Zaměstnavatelé si budou moci skrze tuto aplikaci ověřit údaje o dočasných neschopnostech svých zaměstnanců. Zároveň jim odpadne povinnost přijímat a předávat příslušným orgánům žádosti a doklady potřebné pro výplatu nemocenského.

Chcete se připravit na nástup elektronické neschopenky a usnadnit si práci s novým systémem, který musíte v praxi nově užívat? Zúčastněte se školení Elektronická neschopenka v praxi.