OECD snížila s ohledem na Brexit předpokládaný růst světové ekonomiky

23. 9. 2016

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) změnila svůj odhad ohledně růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. Konkrétně ve svém prohlášení uvedla, že za rok 2016 počítá místo původních tří procent „jen“ s růstem o 2,9 procenta. Co se týče příštího roku, odhad růstu se také zhoršil, a to o 0,1 procentního bodu. Předpokládaný růst bude 3,2 procenta.

Důvodem poklesu jsou podle OECD nejen slabší podmínky ve vyspělých ekonomikách, ale také negativní dopad takzvaného „brexitu“, tedy plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Co se týče eurozóny, OECD předpovídá růst ekonomiky o 1,5 procenta, avšak ještě před rokem se její červnové odhady tempa růstu pohybovaly na 1,6 procenta. Předpovědi ekonomického růstu eurozóny v příštím roce také nejsou růžové. Zde OECD zaznamenává výraznější pokles, a to o 0,3 procentního bodu na 1,4 procenta.

Zabývá se vaše firma vývozem nebo dovozem a zajímáte se o tato a další aktuální témata zahraničního obchodu a ekonomiky? Právě vás by mohly zaujmout naše kurzy a publikace z této oblasti! Nový celní zákon České republiky a související nová legislativa EU vám bude představena na semináři 6. 10. 2016 či podrobněji na vzdělávacím kurzu startujícím 11. 11. 2016 pod vedením odborníka Marka Reinohy. Nově také připravujeme multimediální příručku s aktualizovatelným portálem Zahraniční obchod z pohledu uplatňování cla a DPH.