Omezí novela zákona o zaměstnanosti administrativní zátěž firem?

2. 5. 2014

Ministr Jan Mládek uvedl 30. dubna na schůzi poslanecké sněmovny vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti po zapracování poslaneckého pozměňovacího návrhu. Nová legislativní úprava si klade za cíl zejména snížit administrativní zátěž pro firmy.

Pokud bude novela zákona o zaměstnanosti schválena, budou obnoveny příspěvky na mzdu zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Firmy by už také nemusely úřadům dokazovat, že nemají žádné nedoplatky na pojistném či daních. Třetí navrhovanou změnou jsou úpravy výše příspěvků pro agentury práce, a to 500 korun za uchazeče (dosud 5 000 korun) a 6 250 korun za umístěného nezaměstnaného (dnes 1 250 korun). Z popudu rozhodnutí Ústavního soudu také bude novelou stanovena pokuta za umožnění nelegální práce na 50 000 korun.

Chcete-li mít k dispozici vždy aktuální výklad pracovněprávní legislativy, zajistěte si publikaci Metodický poradce pracovního práva, která personalisty pomocí názorných příkladů a upozornění na časté chyby spolehlivě provede všemi situacemi, které v souvislosti se zaměstnáváním mohou nastat.