Otcovská dovolená startuje 1. února 2018

12. 1. 2018

Od 1. února platí otcovská dovolená, která přináší všem otcům nárok na dávku ve výši 70 % denního vyměřovacího základu a 7 kalendářních dní volna navíc.

Cílem otcovské dovolené je větší zapojení otců do péče o dítě a především pomoc rodičce. Na otcovskou dovolenou je pak nutné nastoupit do 6 týdnů od narození dítěte, což v praxi znamená, že ji mohou využít i ti otcové, jimž se narodil potomek 21. a 22. prosince 2017. Oproti stávající zákonné úpravě jde o zásadní změnu pro rodiče, protože dosud mohl otec čerpat placené volno jen na dobu nezbytně nutnou k převozu rodičky do porodnice či z porodnice domů. V případě přítomnosti otce u porodu bylo možné využít neplacené volno.

Nárok na dávku mají pouze ti otcové, kteří mají zdravotní pojištění (v případě živnostníků musí být dobrovolné zdravotní pojištění placeno alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou). Maximální výše dávky je upravena na 8 500 Kč, na kterou dosáhne otec v případě měsíčního platu 91 tisíc korun a výše. Podmínkou nástupu na otcovskou je stejně jako v případě mateřské podání žádosti u zaměstnavatele, který ji následně předá Okresní správně sociálního zabezpečení.

Chcete zjistit více podrobností k otcovské? Nevíte, jak má správně vypadat žádost o otcovskou, a pomohl by Vám užitečný vzor formuláře? Pak si objednejte Pohotového společníka personalisty a buďte bez starostí!