Plátci DPH, pozor!

2. 10. 2015

Kontrolní hlášení k DPH je nejčastěji zmiňovanou a diskutovanou novinkou, kterou přinesla novela zákona o DPH. Od 1. 1. 2016 tak pro všechny plátce DPH platí kromě vlastního podání daňového přiznání i další povinnost, podat kontrolní hlášení. Pokud plátce daně kontrolní hlášení nepodá, hrozí mu pokuta ve výši několika desítek tisíc korun.

Povinnost podat kontrolní hlášení se týká jak právnických, tak fyzických osob. Fyzická osoba, která je plátcem DPH, podává kontrolní hlášení podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání. Právnická osoba musí podat kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc, konkrétně zákon stanovuje, že tak musí učinit do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Navíc kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně.

Podle nedávných průzkumů se zjistilo, že na zavedení povinnosti podat kontrolní hlášení je v České republice připravena zhruba pětina firem. Další dvě třetiny uvedly, že o povinnosti podat kontrolní hlášení sice vědí, ale zatím se touto problematikou nezbývaly. Většina dotázaných se shodla na tom, že nová povinnost představuje nárůst administrativy a časovou náročnost. A co vaše firma? Je i ona připravena podat kontrolní hlášení k DPH? Využijte naši praktickou publikaci nebo navštivte seminář, který vás seznámí se všemi nástrahami.