Plošné zavedení režimu přenesené daňové povinnosti k DPH

5. 10. 2018

Platba DPH se nově bude odvádět přímo státu ze všech transakcí převyšujících částku 17 500 EUR, nikoliv jako to bylo doposud dodavateli k ceně zboží.

V omezené míře se již tento přenesený režim placení DPH uplatňoval u vybraných druhů zboží a služeb. U těch ostatních odběratel odváděl DPH dodavateli k ceně zboží. Cílem této změny je zamezit daňovým podvodům obchodních řetězců, při nichž jeden z odběratelů neodvede DPH, stát mezitím vrátí peníze na dani, ale nikdy je už neobdrží.

Daňoví odborníci předpokládají hladký přechod na nový režim, maximálně s menšími komplikacemi. Ty lze očekávat u odběratelů, kteří neuplatňují odpočet DPH v plné výši. U plátců odebírajících širší spektrum zboží a služeb může agenda výrazněji narůst, jelikož různě velké dodávky stejného zboží mohou spadnout pod různé režimy DPH, a to právě v závislosti na výši faktury. Změna s sebou přinese nutnost aktualizace účetních programů a interních systémů firem. Podle vyjádření odborníků se tak stane v lednu 2020.

Chcete se dozvědět víc? Pak vám doporučujeme praktickou příručku DPH: Aktuální výklady a komentáře.