Akciové společnosti čeká v roce 2014 i řada méně známých legislativních novinek

20. 12. 2013

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje ve svých posledních aktualitách na několik změn v zákonech, kterým se nedostalo tolik mediální pozornosti, přesto jsou pro praktický chod akciových společností důležité.

Kromě nového občanského zákoníku se tak akciové společnosti musí přizpůsobit dikci novely zákona o zvýšení transparentnosti a. s. Tato novela sice nabyla účinnosti již v polovině roku 2013, v roce 2014 však přináší další termínované povinnosti:

  • Do 31. 3. 2014 musí a. s. zveřejnit výzvu akcionářům k předložení akcií společnosti k výměně spolu s výzvou ke sdělení údajů nutných k zápisu do seznamu akcionářů včetně poučení o následcích, pokud tak neučiní. Ty zahrnují například omezení práva účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
  • Do 30. 6. 2014 musí představenstvo vyhotovit nové znění stanov a založit je do sbírky listin. Mimoto je povinno změnit formu akcií v obchodním rejstříku. Akcie na majitele musí společnost vyměnit nebo na ně dané změny vyznačit.

Pravidelný monitoring legislativních změn s přímým dopadem na chod soukromých společností i fundované články rozebírající praktické důsledky nejdůležitějších nových zákonů naleznete v časopise Statutární zástupce firmy. Tento jediný titul svého druhu u nás právě úspěšně završuje svůj druhý ročník.